Program podujatia v roku 2008

Program uskutočneného podujatia v roku 2008.
5. 7. 2008, sobota 10:00 - 18:00 hod.

10:00 hod.- oficiálne otvorenie Kováčskych dní 2008 /kúpeľná dvorana Malá Fatra/
- Priateľské súznenie - vystúpenie detského folklórneho súboru Lúčik, a folklórneho súboru Slnovrat
10:30 hod.
- presun k pracoviskám /kúpeľný park/
10:45 hod.- začatie prác umeleckých kováčov /kúpeľný park/ demonštrácia aktívnej tvorby
- živá socha míma Mira Kasprzyka /kúpeľný park/
18:00 hod.- ukončenie aktívnej tvorby umeleckých kováčov
19:30 hod.- vystúpenie hudobnej skupiny Louiziana /záhradná reštaurácia u Palatína/
20:30 hod.- „Drevení rytieri", divadelné predstavenie /kúpeľná dvorana Malá Fatra/ štúdio Kasprzyk
21:00 hod.- Dagmar Andrtová Voňková „Živá voda" - ČR, /kúpeľná dvorana Malá Fatra/ komorný piesňový recitál
  Československej folkovej legendy
22:00 hod.- Železná rezerva /kúpeľná dvorana Malá Fatra/ kabaret, Spektakulárna divadelná spoločnosť
23:00 hod.- Mauna Kea 2008 /kúpeľná dvorana Malá Fatra/ "Fire show", tanečno-ohňovo-hudobná show

6. 7. 2008, nedeľa 10:30 - 15:30 hod.

10:30 hod.- aktívna práca umeleckých kováčov /kúpeľná dvorana/
- živá socha míma Mira Kasprzyka
11:00 hod.- sokoliari sv. Bavona /kúpeľná dvorana Malá Fatra/, ukážky sokoliarskeho výcviku a lovu
13:30 hod.- Obor Albert detské popoludnie, Spektakulárna divadelná spoločnosť
14:30 hod.- sokoliari sv. Bavona /kúpeľná dvorana Malá Fatra/, sokoliarska škola pre deti
15:30 hod.- ukončenie Kováčskych dní 2008, odovzdanie účastníckych diplomov /kúpeľná dvorana Malá Fatra/
- Priateľské súznenie - vystúpenie detského folklórneho súboru Lúčik, a folklórneho súboru Slnovrat

V rámci podujatia budú inštalované výstavy:

„Kov v parku“ /kúpeľný park/
  • práce študentov Školy užitkového výtvarníctva Kremnica,
  • práce účastníkov Kováčskych dní 2008
„FoToKov“ /kúpeľný park/
  • výstava veľkoplošných fotografií Braňa Konečného
„Nože a chladné zbrane" /vestibul Malá Fatra/

Zmena miesta konania a programu vyhradená!

Tešíme sa na Vašu účasť a pekné počasie.

späť