Program podujatia v roku 2010

Program uskutočneného podujatia v roku 2010.
Sobota  3. 7. 2010

10.00 – 10.30 Oficiálne otvorenie Kováčskych dní 2010
/Kúpeľná dvorana Malá Fatra/

10.45 – 18.00 Aktívna tvorba umeleckých kováčov  
/Kúpeľný park/

19.00 - 19.45 Igor Cvacho "Modré dni" - folkový recitál známeho výtvarníka a pesničkára
/Kúpeľná dvorana Malá Fatra/

20.00 – 21.00 Narodeninová MIMshow - zábavné spomínanie míma Mira Kasprzyka na jeho 25 rokov na javisku
/Kúpeľná dvorana Malá Fatra/

21.15 – 22.15 Potom prišli hasiči - kabaret, Spektakulárna divadelná spoločnosť
/Kúpeľná dvorana Malá Fatra/

Nedeľa  4. 7. 2010

10.30 – 15.00 Aktívna práca umeleckých kováčov
/Kúpeľný park/

11.00– 12.00 Ukážky sokoliarskeho výcviku a lovu - Sokoliari sv. Bavona  
/Kúpeľná dvorana Malá Fatra/

13.30 –14.00 Nezbedná Berta - detské popoludnie, Spektakulárna divadelná spoločnosť
/Kúpeľná dvorana Malá Fatra/

14.00 – 14.30 Kovanie novej detskej knihy - krst knihy „Zarecituj si básničku“ spojený s autogramiádou autora
Ondreja Nagaja a ilustrátora Igora Cvacha
/Kúpeľná dvorana Malá Fatra/

14.30 – 15.00 Sokoliarska škola pre deti - Sokoliari sv. Bavona
/Kúpeľná dvorana Malá Fatra/

15.30 – 16.30 Ukončenie Kováčskych dní  2010, odovzdanie účastníckych diplomov
/Kúpeľná dvorana Malá Fatra/
   
V rámci podujatia budú inštalované výstavy:

„Kov  v  parku“ /Kúpeľný park/
  • výstava prác účastníkov Kováčskych dní,
  • výstava prác študentov Školy úžitkového výtvarníctva Kremnica.
„Výstava  ryteckých prác“ /Spoločenská sála  Malá Fatra/
  • výstava plakiet, medailí, odznakov a bižutérie študentov Školy úžitkového výtvarníctva Kremnica,
  • aktívna tvorba študentov Školy úžitkového výtvarníctva Kremnica odboru plošné a plastické rytie kovov.
„Nože a chladné zbrane“ /Spoločenská sála  Malá Fatra/
  • výstava prác účastníkov Kováčskych dní.
Počas podujatia budú prezentované nové modely automobilky KIA - Venga, cee´ a Sorento spoločnosti
MOTOR - CAR Martin /Nádvorie ličebného domu Veľká Fatra/

Vstupné na celé podujatie 2 €. Deti do 6 rokov a dôchodcovia zdarma.

Zmena miesta konania, ako i programu vyhradená.

späť