Rok 2004

X. ročník medzinárodného stretnutia umeleckých kováčov
späť