Rok 2006

XI. ročník medzinárodného stretnutia umeleckých kováčovspäť